ADANA İL MEM ARGE

Eğitime İlham Veren Dokunuşlar

“Eğitime İlham Veren Dokunuşlar” Ödül Süreci Rapor Yazım Esasları
Eğitime İlham Veren Dokunuşlar

Gerek ülkemiz genelinde, gerekse ilimiz çevresinde öğretmenlerin etkili uygulamalarını, iyi örneklerini paylaştıkları çeşitli konferanslar düzenlemektedirler. Böyle etkinliklerin sayısı ve gerekliliği her geçen yıl artmaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin okul ve sınıflarında farklı uygulamaları paylaştıkları yarışmalar, konferanslar daha çok özel okullar düzenlemekte ve konferansların içeriğinde özel okulların iyi uygulamalar paylaşımı ve katılımı daha fazla olmaktadır. Bunun nedenlerinden bir tanesi de bakanlığımız devlet kurumları bünyesinde çalışan; iyi, etkin, yaratıcı uygulamalar düzenleyen birçok öğretmenin böyle etkinliklerden haberlerinin olmamasıdır. Eğitime İlham Veren Dokunuşlar Ödülleri’ nin   Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi buna öncülük edecektir. Böylece devlet kurumlarında çalışan öğretmenler iyi uygulamalarını paylaşacakları bir etkinlikten daha etkin haberdar olacaklar; hatta etkin, iyi, yaratıcı uygulamalar geliştirmeye daha çok odaklanacaklarıdır. Bu da ilimizde öğretmenlerimizi daha iyi, etkin, yaratıcı çalışmalar üretmeye teşvik edeceği için; eğitimin kalitesine, uygulanabilir çalışmaların yaygınlaştırılmasına ve öğretmenler arası işbirliğinin gelişmesine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

1)      Amacı:

·         İlimizden katılan öğretmenlerin okul ortamında uyguladıkları farklı çalışmaları sunmalarına imkân vermek,

·         Öğretmenlerin birbirlerinin farklı uygulamalarından ilham alabilecekleri bir atmosfer oluşturmak,

·         Öğretmenler arası etkileşimi arttırmak,

·         Öğretmenlerin mesleki yenilenmelerini sağlamak,

·         Öğretmenlerin yeni ve yaratıcı uygulamalardan haberdar olmalarına imkân vermek,

·         Eğitime ilham veren  uygulamaları eğitim sistemine kazandırmak,

·         Sürdürülebilir kalkınma için eğitim açısından öğretmenlerin ve bunun yansıması olarak öğrencilerin (mevcut ve gelecek nesillerin) çevresel ve sosyal refahını gözeten bir anlayış içinde çalışmak ve yaşamak için gerekli olan bilgi ve anlayış, beceri ve gerekli niteliklerle donatılması sürecine katkıda bulunmak.

2)      Eğitime İlham Veren Dokunuşlar Ödülleri’ ne Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler başvuru yapabileceklerdir,

3)      2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 eğitim ve öğretim yıllarında belirtilen kategorilerde gerçekleştirilen ve sonuçları alınmış çalışmalar değerlendirilecektir,

4)      Çalışmalar özgün, etik değerlere uygun, alıntılardan uzak ve paydaşlara ilham verecek şekilde olacaktır,

5)      Başvurular bireysel veya ekip çalışması olarak yapılacaktır,

6)      Ekip çalışmalarında ekip üye sayısı en az 3 en fazla 7 kişi olacaktır,

7)      Sonuçları alınmamış çalışmalar değerlendirilmeyecektir

8)      Bireysel başvurularda, çalışma ekibi oluşturulmayacaktır,

9)      Başvuruda belirtilen kategoriye uymayan çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır,

10)  Çalışmalar Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir,

11)  Başvuru Takvimi:

Duyuru: 15 Aralık 2016

Başvuru Tarihi: 1 Şubat 2017-28 Şubat 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi: 6 Mart-31 Mart 2017

Kabul Edilen Çalışmaların Duyurulması: 10 Nisan 2017

12)  Ödül Töreni ve Etkinlik Yeri:

 Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

13)  Başvuruların  Duyurulması:

Konferansa ait tasarlanacak web sitesi, kurumumuza bağlı tüm resmi ve özel okul/kurumlara gidecek resmi yazılarla,  facebook/twitter/instagram gibi sosyal medya araçlarıyla, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ar-Ge sitelerinden duyurusu yapılacaktır.

14)  Eğitime İlham Veren Dokunuşlar Ödülleri İçin Başvuru Alanları:

1-      Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

1.1.Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi

1.2.Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile öğrenme kazanımlarının edindirilme düzeyinin artırılması

1.3. Materyal geliştirme

1.4. Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı

1.5.Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme

1.6.Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışmalar

2-      Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler:

2.1. Bilimsel buluşlar

2.2. Teknolojik buluşlar

2.3.Ürün ve hizmetlerin bilim ve teknoloji kullanılarak geliştirilmesi

2.4.Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

2.5.Bilimsel ve teknolojik çözüm önerileri

3-      Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi:

3.1. İnsan kaynakları

3.1.1.İnsan kaynaklarının yönetimi

3.1.2.İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi

3.2.Fiziki ve mali altyapı

3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi

3.2.2.Eğitim tesisleri ve altyapı

3.2.3.Donatım

3.3. Yönetim ve Organizasyon

3.3.Yönetim ve organizasyon

3.3.1.Bürokrasinin azaltılması

3.3.2.Kurumsal izleme ve değerlendirme

3.3.3.Paydaş katılımı ve yönetişim

3.3.4.Kurumsal iletişim

3.3.5.Okul aile birliği etkinliklerinin artırılması

3.4. Bilgi yönetimi

3.4.1.Elektronik ağ ortamlarının geliştirilmesi

3.4.2.Veri toplama ve analizi

3.4.3.Veri iletimi ve bilgi paylaşımı

4-      Eğitim –Öğretime Erişime ve Yönlendirme:

4.1. Okullaşma oranlarının artırılması

4.2. Okula devam oranlarının artırılması

4.3.  Hayat boyu öğrenmeye katılım

4.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama

4.5. Özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi

 4.6. Mesleki eğitime erişimin geliştirilmesi

5-      Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi:

5.1. Milli, manevi, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi

5.2. Sağlıklı beslenme ve yaşam

5.3. Zararlı alışkanlıkların önlenmesi

5.4. Spor faaliyetleri

5.5. Rehberlik faaliyetleri

5.6. Kurum kültürünün geliştirilmesi

5.7. Toplumsal kuralların içselleştirilmesi

15)  Değerlendirme Komisyonu: Projelerin seçici kurulunda okullarda uygulanan projelerle ilgili deneyimleri olan üniversiteden bir akademisyen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden iki uzman, Çukurova Kalkınma Ajansından deneyimli bir proje değerlendiricisi ve projeler konusunda deneyimli bir öğretmen görev alacaktır.

16)  Değerlendirme Süreci: Ödül için yapılacak değerlendirmelerde; değerlendirme kriterleri kullanılır. Her değerlendirme, değerlendirme kriterlerine bağlı olarak puanlama usulüne göre yapılır. Değerlendirme sürecinde güvenirlik, objektiflik, şeffaflık ve genellik esastır.

17)  Başvuru Şekli: ADABİS adresinden başvurular belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 

18)  Ödüllendirme: Her kategoriden en yüksek puanı alan çalışmalardan üç tanesi ödüllendirilecektir.

EK RAPOR FORMATINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Döşeme Mah. Mücahitler Caddesi Yeni Valilik Binası D Blok 1. Kat 01130 Seyhan/ADANA - 03224588371

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.